USD/CNY 6.86490 01:00 25.02 AUD/USD 0.76699 23:00 24.02 EUR/JPY 118.367 22:15 24.02 VIPSHOP HOLDINGS LTD 13.04500 22:00 24.02 JOHNSON & JOHNSON 122.645 22:00 24.02 ALIBABA 102.910 22:00 24.02 TWITTER 15.9650 22:00 24.02 GOLD VS SILVER 68.4822 22:00 24.02 MASTERCARD 110.9100 22:00 24.02 GOLD/EUR 1189.945 22:00 24.02 BOEING 177.285 22:00 24.02 CITIGROUP 59.5550 22:00 24.02 JP MORGAN CHASE 90.3250 22:00 24.02 GOLDMAN SACHS 247.040 22:00 24.02 DISNEY 110.29500 22:00 24.02 USD/CHF 1.00748 22:00 24.02 EXXON MOBIL 81.0650 22:00 24.02 COCA COLA 41.7450 22:00 24.02 DOW 20816.60 22:00 24.02 GBP/USD 1.24575 22:00 24.02 EUR/USD 1.05618 22:00 24.02 EUR/JPY 118.387 22:00 24.02 SILVER 18.352 22:00 24.02 GOLD 1256.776 22:00 24.02 AUD/USD 0.76782 22:00 24.02 USD/JPY 112.088 22:00 24.02

奖励活动

二元期权趋势交易,奖金高达150%

透过NordFX评估有利的交易和不同的二元期权市场!

充值任意金额(包括后续入金)到二元期权平台,都可在入金到账后的3个工作日内申请25%50%100%入金奖励,您可以根据自己的需求自行选择奖金百分比。另外对于首次入金超过5000美元的客户,我们特别提供高达150%的入金奖励来为您创造一个完美的开局!

获取奖金的步骤十分简单:

– 开设二元期权交易账户;
– 入金并将其充入二元期权平台;
– 写明您要申请二元期权入金奖励及奖金百分比,并发送邮件至sc@nordfx.com

奖金将于一个工作日内到账。

在奖金到账后,账户内全部资金(包括本金和奖金)都可用来交易,且无任何交易限制。如果您想要提取奖金,则需在奖金到帐后完成30倍奖金额的交易量(累计投资金额)。

举例:>假设您入金6000美元并申请50%入金奖励,工作人员给您充入3000美元奖金。当完成90000美元的交易量后,奖金可提取。

button

并获得奖励!

 

阅读完整版的奖励活动规则说明。

请登录后再交易
登录期限已过期