BITCOIN/CNY 7814.605 17:00 29.04 BITCOIN/CNY 7821.960 16:00 29.04 BITCOIN/CNY 7790.500 15:00 29.04 BITCOIN/CNY 7806.550 14:00 29.04 BITCOIN/CNY 7841.500 13:00 29.04 BITCOIN/CNY 7847.725 12:00 29.04 BITCOIN/CNY 7868.500 11:00 29.04 BITCOIN/CNY 7878.775 10:00 29.04 BITCOIN/CNY 7888.215 09:00 29.04 BITCOIN/CNY 7868.510 08:00 29.04 BITCOIN/CNY 7946.450 07:00 29.04 BITCOIN/CNY 7944.475 06:00 29.04 BITCOIN/CNY 7913.495 05:00 29.04 BITCOIN/CNY 7896.810 02:00 29.04 USD/CNY 6.89040 02:00 29.04 BITCOIN/CNY 7950.185 01:30 29.04 BITCOIN/CNY 7918.565 01:00 29.04 BITCOIN/CNY 7909.995 00:30 29.04 BITCOIN/CNY 7891.520 00:00 29.04 AUD/USD 0.74890 00:00 29.04 BITCOIN/CNY 7884.600 23:30 28.04 EUR/JPY 121.531 23:15 28.04 VIPSHOP HOLDINGS LTD 13.39500 23:00 28.04 BITCOIN/CNY 7879.600 23:00 28.04 GOLD/EUR 1163.945 23:00 28.04 USD/CHF 0.99494 23:00 28.04 GBP/USD 1.29485 23:00 28.04 EUR/USD 1.08961 23:00 28.04 EUR/JPY 121.531 23:00 28.04 SILVER 17.219 23:00 28.04

奖励活动

二元期权趋势交易,奖金高达150%

透过NordFX评估有利的交易和不同的二元期权市场!

充值任意金额(包括后续入金)到二元期权平台,都可在入金到账后的3个工作日内申请25%50%100%入金奖励,您可以根据自己的需求自行选择奖金百分比。另外对于首次入金超过5000美元的客户,我们特别提供高达150%的入金奖励来为您创造一个完美的开局!

获取奖金的步骤十分简单:

– 开设二元期权交易账户;
– 入金并将其充入二元期权平台;
– 写明您要申请二元期权入金奖励及奖金百分比,并发送邮件至sc@nordfx.com

奖金将于一个工作日内到账。

在奖金到账后,账户内全部资金(包括本金和奖金)都可用来交易,且无任何交易限制。如果您想要提取奖金,则需在奖金到帐后完成30倍奖金额的交易量(累计投资金额)。

举例:>假设您入金6000美元并申请50%入金奖励,工作人员给您充入3000美元奖金。当完成90000美元的交易量后,奖金可提取。

button

并获得奖励!

 

阅读完整版的奖励活动规则说明。

请登录后再交易
登录期限已过期