CHF/CNH 6.95388 22:00 27.03 CAD/CNH 5.12358 22:00 27.03 CNH/JPY 16.1405 22:00 27.03 AUD/CNH 5.22496 22:00 27.03 GBP/CNH 8.61075 22:00 27.03 EUR/CNH 7.44615 22:00 27.03 OIL-BRENT 50.795 22:00 27.03 BITCOIN/CNY 6861.170 22:00 27.03 JOHNSON & JOHNSON 125.695 22:00 27.03 ALIBABA 108.005 22:00 27.03 GOLD VS OIL-BRENT 24.7144 22:00 27.03 TWITTER 14.9850 22:00 27.03 GBP/AUD 1.64802 22:00 27.03 GOLD VS SILVER 69.3345 22:00 27.03 MASTERCARD 112.0050 22:00 27.03 CAD/CHF 0.73679 22:00 27.03 EUR/AUD 1.42510 22:00 27.03 GOLD/EUR 1155.395 22:00 27.03 BOEING 176.310 22:00 27.03 CAD/JPY 82.698 22:00 27.03 AUD/JPY 84.335 22:00 27.03 GOLD/JPY 138864.00 22:00 27.03 GBP/JPY 138.983 22:00 27.03 CITIGROUP 58.3450 22:00 27.03 JP MORGAN CHASE 87.2450 22:00 27.03 GOLDMAN SACHS 225.275 22:00 27.03

奖励活动

二元期权趋势交易,奖金高达150%

透过NordFX评估有利的交易和不同的二元期权市场!

充值任意金额(包括后续入金)到二元期权平台,都可在入金到账后的3个工作日内申请25%50%100%入金奖励,您可以根据自己的需求自行选择奖金百分比。另外对于首次入金超过5000美元的客户,我们特别提供高达150%的入金奖励来为您创造一个完美的开局!

获取奖金的步骤十分简单:

– 开设二元期权交易账户;
– 入金并将其充入二元期权平台;
– 写明您要申请二元期权入金奖励及奖金百分比,并发送邮件至sc@nordfx.com

奖金将于一个工作日内到账。

在奖金到账后,账户内全部资金(包括本金和奖金)都可用来交易,且无任何交易限制。如果您想要提取奖金,则需在奖金到帐后完成30倍奖金额的交易量(累计投资金额)。

举例:>假设您入金6000美元并申请50%入金奖励,工作人员给您充入3000美元奖金。当完成90000美元的交易量后,奖金可提取。

button

并获得奖励!

 

阅读完整版的奖励活动规则说明。

请登录后再交易
登录期限已过期